ความฉลาดทางวัฒนธรรมและความผูกพันในงานกับบทบาทประสบการณ์ระหว่างประเทศ