การพัฒนาสมรรถนะการบำบัดยากำจัดศัตรูพืชที่ปนเปื้อนในน้ำภาคการเกษตรโดยใช้วัสดุกระตุ้นเชิงแสงซิงก์ออกไซด์ที่ปรับปรุงด้วยวัสดุแอดดิทีฟที่มีศักยภาพ