โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้าและพลังงานสูญเสียในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปส์

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวประภาวดี เจริญวัฒนะ, "Rooftop Photovoltaic-Battery Systems to Mitigate Overvoltage and Under Voltage in a Residential Low Voltage Distribution System", International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2019 inดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรัตนประภา เจริญวัฒนะ, "Analysis of Voltage Unbalance and Energy Loss in Residential Low Voltage Distribution Systems with Rooftop Photovoltaic Systems", International Conference on Renewable Energy Research & Challenge (ICoRER) and The 12th Regional Conference on Energy Engineering (RCEneE) 2019, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย