คำอธิบายในรายการอาหารของธุรกิจร้านอาหาร กรณีศึกษาร้านอาหารไทยภายใต้สัญลักษณ์ ‘Thai SELECT Premium’ ในสหราชอาณาจักร

Publish Year International Journal 1
2021 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Descriptive language of ‘Thai SELECT Premium’ restaurant menus: Appealing perception and collocations", Journal of Language and Linguistic Studies, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1669-1683