การออกแบบ สร้าง ทดสอบ ชุดดูดฝุ่นและใบไม้ติดรถแทรกเตอร์