การทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นในการยับยั้งเชื้อก่อโรคบิดของผลิตภัณฑ์ penergetic-t broiler ทั้งในรูปเดี่ยวและการใช้ร่วมกับน้ำมันหอมระเหย