การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์

Publish Year International Journal 8
2023 exMuangsanit, P., exChailangkarn, T., exTanwattana, N., exWongwanakul, R., inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exKaewborisuth, C., "Hydrogel-based 3D human iPSC-derived neuronal culture for the study of rabies virus infection", Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ปีที่ 13, สิงหาคม 2023
2023 exสพ.ญ.ณํฐกานต์ สุวรรณกจวัฒน์, exKultyarat Bhakha, exLamul Molee , exTapanut Songkasupa, exKanokwan Puangjinda , exTapakorn Chamchoy, exOrapun Arjkumpa, exBandit Nuansrichay, inนายสมิต ศรีสำราญ, exPhitcha Pongphitcha, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, "Long-term monitoring of immune response to recombinant lumpy skin disease virus in dairy cattle from small-household farms in western Thailand.", Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Disease, ปีที่ 99, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 1-10
2022 inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ, ex A. Kaewkot, exM. Chanaksorn, ex C. Tantikositruj, exA. Gunawan, "Genetic Association and Expression of JHDM1A Gene Related to Meat pH in Commercial Pigs", Tropical Animal Science Journal , ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, หน้า 128-133
2022 exNutthakarn Suwankitwat , exTapanut Songkasupa, ex Prakit Boonpornprasert , ex Phurida Sripipattanakul , inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exTaweewat Deemagarn, exMinta Suwannaboon, exOrapun Arjkumpa, exNoppawan Buamithup , exAkkarapol Hongsawat, exSirima Jindajang, exNawakarn Nipaeng , exDilok Aunpomma, exLamul Molee , exKanokwan Puangjinda , exWalaiporn Lohlamoh, exBandit Nuansrichay, exRawint Narawongsanont, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Rapid Spread and Genetic Characterisation of a Recently Emerged Recombinant Lumpy Skin Disease Virus in Thailand", Veterinary Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2022, หน้า 542
2022 exPayuda Hansoongnern, exNantawan Phecharat, exKetkaew Wasanasuk, exWantanee Tommeurd, exPenpitcha Chankeeree, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พลอยไพลิน เสมคำ, อาจารย์, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Encapsidated-CpG ODN enhances immunogenicity of porcine circovirustype 2 virus-like particles", Veterinary Microbiology , ปีที่ 275, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 109583
2021 exThanathom Chailangkarn, exNathiphat Tanwattana, exThanakorn Jaemthaworn, exSira Sriswasdi, exNanchaya Wanasen, exSithichoke Tangphatsornruang, exKantinan Leetanasaksakul, exYuparat Jantraphakorn, exWanapinun Nawae, exPenpicha Chankeeree, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exBoonlert Lumlertdacha, exChallika KAEWBORISUTH, "Establishment of Human-Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neurons—A Promising In Vitro Model for a Molecular Study of Rabies Virus and Host Interaction", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 21, พฤศจิกายน 2021, หน้า 11986
2020 exสพ.ญ.วิมลเทียน แสงลับ, exดร.ทิพวัลย์ จันทฟอง, exนายฉัตรพล มุ่งกานดา, exน.สพ.นรินทร์ ร่มลำดวน, inดร.สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Genetic signatures of the immune-escaping type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome virus in farms with a robust vaccination program", Microbial Pathogenesis, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 104166-1-10
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, exChih-Jung KUO, exนันทวรรณ เพชรรัตน์, exจุลลดา ชูทิพย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Structural-based virtual screening and in vitro assays for small molecules inhibiting the feline coronavirus 3CL protease as a surrogate platform for coronaviruses", Antiviral Research, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2020, หน้า 104927
Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ศิรินทร์ ธีระวัฒนศิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "STRUCTURAL-BASED VIRTUAL SCREENING FOR POTENTIAL SMALL MOLECULES AGAINST PICORNAVIRUS-LIKE PROTEASE SUPERCLUSTER", The Joint Congress of the 2nd Kasetsart University Veterinary International Conference & the 10th Asian Society of Veterinary Surgery Conference, 23 - 25 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2023 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exนางสาว พยุดา หาญสูงเนิน, "สายโอลิโกดีออกซีนิวคลีโอไทด์สำหรับเสริมฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกร และกรรมวิธีการสร้างสายดีออกซีโอลิโกนิวคลีโอไทด์ดังกล่าว", Kasetsart University, 2023