การศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายในสุกรที่ไม่เคยสัมผัสเชื้อมาก่อน