พัฒนาสารสกัดมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเพกาสำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสัตว์สู่คน ที่ทำให้เกิดแผลติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ