การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง (กรณีศึกษา โครงการ Ku.CSC Virtual run 2019)