การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 1
2019 inดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องยืดหลังที่พัฒนาขึ้น", การประชุมทางวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 12 - 13 ธันวาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย