การศึกษาการสกัดน้ำมันกัญชาเพื่อทดสอบคุณสมบัติการต้านมะเร็ง

Publish Year International Journal 1
2021 exLamdabsri V., exBuaban K., exTaechowisan T., exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Chemical composition of seized cannabis and its extraction for medical purposes", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 37-47