การศึกษาสภาวะทางเคมีของดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารเสริมในดินปลูกมันสำปะหลัง

Publish Year International Journal 3
2022 exParapond Leksungnoen, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Biogeochemical cycling of zinc in soil-cassava cropping system in Thailand", Geoderma , ปีที่ 406, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 115496
2022 exAinya Saentho , inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPhrueksa Lawaongsa, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, exNattaporn Prakongkep, exWantana Klysubun, exIso Christl, "Speciation and pH- and particle size-dependent solubility of phosphorus in tropical sandy soils", Geoderma , ปีที่ 408, ฉบับที่ 115590, กุมภาพันธ์ 2022
2022 exJirapat Tuntrachanida, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, exWantana Klysubun, exPenphitcha Amonpattaratkit, exOlivier Duboc, exWalter W. Wenzel, "Combining spectroscopic and flux measurement techniques to determine solid-phase speciation and solubility of phosphorus in agricultural soils", Geoderma, ปีที่ 410, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 115677