การเพิ่มความตั้งใจในการซื้อและการบอกต่อผ่านการรับรู้ถึงแบรนด์โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือที่มีแบรนด์ของโรงแรม