แบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถสร้างสารยับยั้งการเจริญและการลดปริมาณสารพิษจากรา