กระแสน้ำในอ่าวพัทยา

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Safety precautions for swimmers - A frequent whirlpool appearance at Pattaya Bay", Tourism Management, ปีที่ 75, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 121-129
2019 inดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์, "Willingness to restore jetty-created erosion at a famous tourism beach", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-9