การพัฒนาแหนมปลาโดยใช้สารเติมแต่งสีธรรมชาติจากเชื้อรา Monascus sp.

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarachat Ingrugruenglue, exPainuparp Jindaratanawong, "IMPROVEMENT OF FERMENTED FISH (NAM-PLA) BY USING COLORING AGENT FROM Monascus sp. NP1", the 45th Congress on Science and Technology of Thailand (STT45), October 7th – 9th, 2019, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 7 - 9 ตุลาคม 2019, เชียงราย เชียงราย ประเทศไทย