ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการค้าเสรี

Publish Year International Conference 3
2021 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Public Support and Preferences for FTA in Thailand", SIBR 2021 (Tokyo) Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 7th-8th January 2021, Tokyo, Japan , 7 - 8 มกราคม 2021, โตเกียว ญี่ปุ่น
2020 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Explaining Thailand’s trade policy preferences", International Academic Conference on Business&Economics, Management, and Finance (WEI-BEMF Barcelona 2020)., 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2020, บาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน
2020 inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Are FTAs beneficial?: Thai people’s perspectives", International Academic Conference on Business&Economics, Management, and Finance (WEI-BEMF Barcelona 2020), 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2020, บาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน