การปล่อยนกแก๊กคืนสู่ธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์นกแก๊กบนเกาะกูด จังหวัดตราด

Publish Year International Conference 7
2023 exณัฐนันท์ หลีน้อย, exมณฑิตา อินจา, exNukool Kongprom, exอุฬาริกา กองพรหม, exJiraporn Teampanpong, exArnfinn Oines, exสมหญิง ทัฬหิกรณ์, exศิริวรรณ นาคขุนทด, exสิทธิชัย จินะมอย, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reintroduction of captive Oriental-pied Hornbill and Community-based Conservation in Koh Kut, Trat Province", The 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exณัฐนันท์ หลีน้อย, exมณฑิตา อินจา, exNukool Kongprom, exอุฬาริกา กองพรม, exJiraporn Teampanpong, exArnfinn Ornes, exSomying THUNHIKORN, exศิริวรรณ นาคขุนทด, exสิทธิชัย จินะมอย, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reintroduction of captive Oriental-pied Hornbill and Community-based Conservation at Koh Kut, Trat Province", 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exPimpisa Jansamut, inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exWorawidh Wajjwalku, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChainarong Punchong, exWorata Klinsawat, exGeorge A. Gale, "Mitochondrial genetic diversity of captive Great Hornbills (Buceros bicornis) in Thailand", 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exNarong Jirawatkavi , exPhitaya Chuailua, exChaiya Huayhongthong, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPilai Poonswad, "Relationship of ripe fruit tree availability to nesting attempt and flocking size of large-sized hornbills and the effect of El Ni?o on hornbill life cycle in Khao Yai National Park, Thailand", 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exAmonpong Khlaipet, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPilai Poonswad, "Food diversity and low competition of two hornbill species during breeding season in Mixed Deciduous Forest, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary", 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exSitthichai Jinamoy, exTanisorn Supunyarak, exIttiphon Buathong, exKamolphat Atsawawaranunt, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAnak pattanavibool, exSompod Maneerat, exSomphot Duangchantrasiri, "Plain -pouched Hornbill migration", 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exVatcharavee Sriparsertsil , exBee Choo Strange, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaphawan Khamcha, exGeorge A. Gale, exRohit Naniwadehar, "Different between less and more disturbed protected area on density anddrastic reduction of critically endangered hornbill over time", The 8th International Hornbill Conference, 22 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย