ไมโครแคปซูลหุ้มน้ำมันหอมระเหยไพล เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพทางเครื่องสำอางประเภทขัดผิว