การพัฒนาระบบจำแนกใบสมุนไพรพื้นบ้านแบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึก