สติฟเนสของเสาเข็มสปริง สำหรับการออกแบบฐานรากอาคารสูง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

Publish Year International Conference 1
2019 exพรปัญญา มาเสนาะ, inดร.กมล อมรฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parametric Study of Stiffness of Pile Spring in Bangkok using 3D Finite Element Method", International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICCEE2019, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2019, Busan สาธารณรัฐเกาหลี