การหาจำนวนโวลาไทล์แฟตตีแอซิดอย่างรวดเร็วในน้ำยางพารา