ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของนักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยผ่านข่าวกีฬาออนไลน์