การพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับกระบวนการผลิตเงาะกระป๋อง