การพัฒนาตัวรับรู้เชิงเคมีไฟฟ้าและชีวภาพของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสที่มีวัสดุคอมโพสิตระหว่าง CuInS2 ที่มีสัณฐานวิทยาเป็นรูปทรงกลมคล้ายฟองน้ำที่มีขนาดไมครอนและกราฟีนเป็นองค์ประกอบสำหรับตรวจสอบสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต

Publish Year International Conference 1
2019 exTeerapat Itsoponpan, exYuanjie Teng, inดร.ปณิทัต หาสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of acetylcholinesterase electrochemical biosensor based on sponge-like CuInS2 microsphere-graphene composite for detection of organophosphate pesticides", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019 (PACCON 2019), 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย