การพัฒนาตัวรับรู้เชิงเคมีไฟฟ้าและชีวภาพของเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสที่มีวัสดุคอมโพสิตระหว่าง CuInS2 ที่มีสัณฐานวิทยาเป็นรูปทรงกลมคล้ายฟองน้ำที่มีขนาดไมครอนและกราฟีนเป็นองค์ประกอบสำหรับตรวจสอบสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต