การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)

Publish Year National Journal 2
2020 exอมร ประดับทอง , exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปากของน้ำมันจระเข้ (Crocodylus siamensis) ผสมกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker) ในหนูแรทสายพันธุ์ Wistar", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 297-304
2020 exอมร ประดับทอง , exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, exดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันสมุนไพรสูตรน้ำมันจระเข้พันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ขมิ้นชัน (Curcuma longa) กระชายดำ (Kaempferia parviflora) และ ไพล (Zingiber cassumunar Roxb)", วารสารเกษตรพระวรุณ , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 159-170