การประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงที่ยือหยุ่นได้ต้นทุนต่ำโดยใช้วัสดุคอมโพสิตระหว่างพอลิไพรโรลและวัสดุคาร์บอนที่แกนกลางเป็นท่อนาโนคาร์บอนที่มีผนังหลายชั่นและมีแผ่นกราฟีนที่มีโครงสร้างเป็นริบบอนล้อมรอบเป็นขั้วเคาน์เตอร์อิเล็กโทรด