การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท 84-1 ให้มีความต้านทานต่อด้วงเจาะเมล็ดถั่วและโรคราแป้ง โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกในการผสมกลับ

Publish Year International Journal 1
2020 exAnochar Kaewwongwal, exChangyou Liu, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, exJingbin Chen, exJing Tian, exXingxing Yuan , exXin Chen, "A second VrPGIP1 allele is associated with bruchid resistance (Callosobruchus spp.) in wild mungbean (Vigna radiata var. sublobata) accession ACC41", Molecular Genetics and Genomics, ปีที่ 295, ฉบับที่ 2, มีนาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 275-286