ให้คำปรึกษาและผลิตหิ่งห้อยเพื่อใช้ในการจัดแสดงให้กับบริษัทฟีโนมินอน ครีเอชั่น จำกัด