การศึกษาคุณภาพถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่

Publish Year International Journal 7
2022 exUmphornpimon Prayoon, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exSupagit Winitpornsawan, exSomying Tunhikorn, exChatwaroon Angkaew, exNattawut Wanna, exSila Sriracha, exSura Pattanakiat, exAnak pattanavibool, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Importance of protected areas in conservation and recovery of gaur (Bos gaurus) in Thailand", BULLetin Journal of the IUCN SSC Asian Wild Cattle Specialist Group, ปีที่ 2022, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 25-33
2022 exPaanwaris Paansri, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exPrawatsart Chanteap, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Use of Bayesian, Lasso Binary Quantile Regression to Identify Suitable Habitat for Tiger Prey Species in Thap Lan National Park, Eastern Thailand", The Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 266-278
2022 exPeerawit Amorntiyangkul, exAnak pattanavibool, exWeeraya Ochakul, exWichien Chinnawong, exSupalerk Klanprasert, exChatwaroon Aungkeaw, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dynamic Occupancy of Wild Asian Elephant: A Case Study Based On the SMART Database from the Western Forest Complex in Thailand", The Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 310-322
2022 exNithiporn Wongbundit, ex Paanwaris Paansri, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exPrawatsart Chanteap, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "Seedling forage nutrition and spatial patterns of large prey mammals of tigers in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex, Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 56, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1225-1232
2021 exPaanwaris Paansri, exNatcha Sangprom, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Spatial Modeling of Forage Crops for Tiger Prey Species in the Area Surrounding Highway 304 in the Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex", Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 220-229
2021 exUmphornpimon Prayoon, exWARONG SUKSAVATE, exAingorn Chaiyes, exSupagit Winitpornsawan, exSomying Tunhikorn, exKamon Faengbubpha, exChatwaroon Angkaew, exSura Pattanakiat, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Past, present and future habitat suitable for gaur (Bos gaurus) in Thailand", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 743-756
2020 exPRAPAIPORN THONGPROH, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPramote RATREE, exEkachai PHETCHARAT, exWASSANA KINGWONGSA, exWeeyawat Jaitrong, exYODCHAIY CHUAYNKERN, exChantip Chuaynkern, "Species diversity and prey items of amphibians in Yoddom Wildlife Sanctuary, northeastern Thailand", BIODIVERSITAS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 2718-2732
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, exBoripat Siriaroonrat, "INTEGRATING WILDLIFE MANAGEMENT AND ONE HEALTH TO PREVENT DISEASE OUTBREAKS AND PANDEMICS:CURRENT KNOWLEDGE AND FUTURE DIRECTIONS IN THAILAND", 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE OF ELEPHANT AND WILDLIFE HEALTH MANAGEMENT IN ASIA (ICEW 2022), 16 มิถุนายน 2022, นครปฐม ประเทศไทย