ต้นแบบท่อแอโร่โซลาร์ประหยัดพลังงานและปุ๋ยสำหรับการพัฒนาระบบปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน