การศึกษาประสิทธิภาพของเห็ดหูหนูดำในสุนัขหลังหลังได้รับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม