โครงการฟื้นฟูประชากรหิ่งห้อยในศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพเเละความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ณ โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา