การรู้จำเสียงกิจกรรมในร่มสำหรับหุ่นยนต์สังเกตการในงานช่วยเหลือผู้อยู่อาศัย

Publish Year International Conference 1
2017 inนายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, อาจารย์, exIosif Mporas, "การรู้จำเสียงกิจกรรมในร่มสำหรับหุ่นยนต์สังเกตการในงานช่วยเหลือผู้อยู่อาศัย", Second International Conference on Interactive Collaborative Robotics, ICR 2017, 12 - 16 กันยายน 2017, Hatfield สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ