การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกลมด้วยตัวสร้างการไหลแบบวอร์เท็กซ์ชนิดปีก

Publish Year International Journal 2
2020 exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Thermo-hydraulic performance in heat exchanger tube with V-shaped winglet vortex generator", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 1-114424-11-114424
2018 exChitakorn Khanoknaiyakarn, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 1
2018 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีการไหลแบบปั่นป่วนผ่านแผ่นปีกสามเหลี่ยม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 557-566
Publish Year International Conference 2
2018 exDr.Chitakorn Khanoknaiyakarn, exAsst.Prof.Dr.Somchai Sripattanapipat, exAssoc.Prof.Dr.Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Heat Transfer Augmentation in Round Tube with Diamond-shaped Baffle Inserts", The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 11 - 14 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exChitakorn Khanoknaiyakarn, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance improvement in a tubular heat exchanger by punched delta-winglet vortex generators", The 8th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 12 - 15 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย