ตำแหน่งของเอนไซม์ PPO และ PAL ที่เกี่ยวข้องกับอาการไส้สีน้ำตาลในผลสับปะรดหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ