ระยะห่างทางวัฒนธรรมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Cultural distance and Thailand’s foreign direct investment attractiveness", International Journal of Monetary Economics and Finance, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2020, หน้า 198-205
2020 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultural distance and foreign direct investment stock in Thailand: Evidence from panel data", Economics & Sociology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 81-96
Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultural Distance and Foreign Direct Investment Stock in Thailand: Evidence from Panel Data", WEAI 94th Annual Conference, 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2019, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2019 inดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Cultural Distance and Thailand's Foreign Direct Investment Attractiveness", SIBR Hong Kong 2019 Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research , 28 - 29 กันยายน 2019, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง