การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นแพลเลเดียมในแพลเลเดียมทินคะตะลิสต์แบบพกพาสำหรับกระบวนการชุบเคลือบผิวพลาสติก