การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นแพลเลเดียมในแพลเลเดียมทินคะตะลิสต์แบบพกพาสำหรับกระบวนการชุบเคลือบผิวพลาสติก

Publish Year International Conference 1
2019 exC Promsawang, exP Jansukra, exW Meechan, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Measurements of tin-palladium catalyst concentration by an optical method", Siam Physics Congress 2019, 6 - 7 มิถุนายน 2019, สงขลา ประเทศไทย