การฟื้นฟูวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านริมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเผยแพร่ภูมิปัญญาโดยอาศัยนวัตกรรมแบบย้อนกลับ