ศึกษากำลังต้านแผ่นดินไหวของโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, exEkkachai Yooprasertchai, exPongsak Wiwatrojanagul, "Cyclic loading test of precast concrete load-bearing walls designed for gravitational loading", Magazine of Concrete Research, ปีที่ 73, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2021, หน้า 595-607
2021 exAsst. Prof. Shazad Saleem, inดร.อมร พิมานมาศ, ศาสตราจารย์, exAsst. Prof. Muhammad Irshad Qureshi, exAssoc. Prof. Winyu Rattanapitikon, "Axial Behavior of PET FRP-Confined Reinforced Concrete", ASCE Journal of Composites for Construction, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 04020079-1-17