การสนับสนุนของผู้อยู่อาศัยสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเมืองชายทะเล: บทบาทของการมีส่วนร่วมของชุมชนและผลกระทบด้านการท่องเที่ยว