การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลในสภาวะแขวนปลายบน