ผลของการฝึกออกกำลังกายความหนักสูงแบบหนักสลับเบาต่อการไหลเวียนเลือด ระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจ และสมรรถนะของระบบหัวใจและปอดในคนอ้วนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ประเสริฐศรี, exรศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์, "Heart rate variability responses to a combined exercise training program: correlation with adiposity and cardiorespiratory fitness changes in obese young men", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 114-122
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cardiometabolic Benefits of Exercise Training in Metabolic Syndrome", The 3rd World Conference on Exercise Medicine, 16 - 18 สิงหาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย