การตายของสัตว์ป่ากลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังบนถนน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

Publish Year International Journal 1
2020 exWUTTISAK KUMMOO, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, exPANTIYA UTSA, exPaanwaris Paansri, exWARONG SUKSAVATE, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุทิน พรหมปลัด, "Impact of highway on vertebrate roadkill in Nam Nao National Park,Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5540-5549
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, exภัณฑิญา อุตสาห์, exวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอุทัย ชาญสุข, "สัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนทางหลวงหมายเลข 12 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว", การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
2018 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, อาจารย์, exภัณฑิญา อุตสาห์, exวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจเบื้องต้นการตายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังบนทางหลวงหมายเลข 12 ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยและสัมมนาสัตว์ป่าสวนสัตว์, 13 - 14 ธันวาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย