การตายของสัตว์ป่ากลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังบนถนน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

Publish Year International Journal 2
2024 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Terrestrial wildlife as indicators of microplastic pollution in western Thailand", PeerJ, ปีที่ 12, ฉบับที่ e17384, พฤษภาคม 2024, หน้า 21-24
2020 exWUTTISAK KUMMOO, inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPANTIYA UTSA, exPaanwaris Paansri, exWarong Suksavate, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exสุทิน พรหมปลัด, "Impact of highway on vertebrate roadkill in Nam Nao National Park,Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 21, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 5540-5549
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัณฑิญา อุตสาห์, exวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอุทัย ชาญสุข, "สัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังที่ถูกรถชนตายบนทางหลวงหมายเลข 12 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว", การประชุมการป่าไม้ ประจาปี พ.ศ. 2562 “การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ห้างฉัตร ลำปาง ประเทศไทย
2018 inดร.จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัณฑิญา อุตสาห์, exวุฒิศักดิ์ คุ้มหมู่, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจเบื้องต้นการตายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังบนทางหลวงหมายเลข 12 ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยและสัมมนาสัตว์ป่าสวนสัตว์, 13 - 14 ธันวาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย