การจำลองการไหลไม่คงตัวในแม่น้ำลพบุรีโดยใช้ซอฟต์แวร์ HEC-GeoRAS

Publish Year International Conference 1
2018 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์, "The Simulation of Unsteady Flow in Lopburi River using HEC-GeoRAS", 6th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2018) , 14 - 15 พฤษภาคม 2018, สาธารณรัฐสิงคโปร์