การพัฒนาวัสดุสำหรับการกำบังร้งสี: สมบัติการลดทอนนิวตรอน สมบัติการนำไฟฟ้าและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3

Publish Year International Journal 2
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, exEkachai Wimolmala, exTeerasak Markpin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF PROCESSING ON MECHANICAL, MORPHOLOGICAL, AND NEUTRON-SHIELDING PROPERTIES OF B2O3/UHMWPE COMPOSITES", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 030071-1-7
2019 ex Donruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, exTeerasak Markpin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Sm2O3/UHMWPE composites for radiation shielding applications: Mechanical and dielectric properties under gamma irradiation and thermal neutron shielding", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 164, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2022 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, exTeerasak Markpin, exNuatawan Thamrongsiripak, exThiti Rungseesumran, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Influences of modified samarium oxide on neutron shielding, wear, dielectric, and mechanical properties of UHMWPE composites", 4th International Conference on Materials Research and Innovation (4th ICMARI 2022), 15 - 16 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย