การศึกษายีนแกมีโตลอกเพื่อบ่งชี้ยีสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบมัลติเพิลเพื่อระบุเพศของงู henophidian และ caenophidian

Publish Year International Journal 16
2021 exSyed Farhan Ahmad, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Impact of Repetitive DNA Elements on Snake Genome Biology and Evolution", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1707
2021 exShayer Mahmood Ibney Alam, exTulyawat Prasongmaneerut, exDianne Gleeson, exArthur Georges, exStephen D. Sarre, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, "Sex-Determination Mechanisms among Populations within Cryptic Species Complex of Calotes (Squamata: Agamidae: Draconinae)", DNA, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 49-67
2021 exIkuo Miura, exFoyez Shams , exSi-Min Lin, exMarcelo de Bello Cioffi, exThomas Liehr, exAhmed Al-Rikabi, exChiao Kuwana, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYuya Higaki, exTariq Ezaz, "Evolution of a Multiple Sex-Chromosome System by Three-Sequential Translocations among Potential Sex-Chromosomes in the Taiwanese Frog Odorrana swinhoana", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021
2021 exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, exSudarath Baicharoen, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Remnant of Unrelated Amniote Sex Chromosomal Linkage Sharing on the Same Chromosome in House Gecko Lizards, Providing a Better Understanding of the Ancestral Super-Sex Chromosome", Cells, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2969
2020 exTassika Koomgun, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSiwapech Sillapaprayoon, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genome Complexity Reduction High-Throughput Genome Sequencing of Green Iguana (Iguana iguana) Reveal a Paradigm Shift in Understanding Sex-Chromosomal Linkages on Homomorphic X and Y Sex Chromosomes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 556267-556267
2020 exWeerada Puinongpo, exWorapong Singchat, exSupaporn Petpradub, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exMitsuo Nunome, exNararat Laopichienpong, exRatchaphol Thongchum, exThanphong Intarasorn, exSiwapech Sillapaprayoon, exChantra Indananda, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exSudarath Baicharoen, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Existence of Bov-B LINE Retrotransposons in Snake Lineages Reveals Recent Multiple Horizontal Gene Transfers with Copy Number Variation", Genes, ปีที่ 11, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2020, หน้า 1241-1-1241-22
2020 inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exAorarat Suntronpong, exThitipong Panthum, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Snake W Sex Chromosome: The Shadow of Ancestral Amniote Super-Sex Chromosome", Cells, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, ตุลาคม 2020, หน้า 2386
2020 exWorapong Singchat, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exChantra Indananda, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Do sex chromosomes of snakes, monitor lizards, and iguanian lizards result from multiple fission of an “ancestral amniote super-sex chromosome”?", Chromosome Research, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 209-228
2020 exShayer Mahmood Ibney Alam, exMarie Altmanov?, exTulyawat Prasongmaneerut, exArthur Georges, exStephen D. Sarre, exStuart V. Nielsen, exTony Gamble, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exMichail Rovatsos, exLuk?? Kratochv?l, exTariq Ezaz, "Cross-Species BAC Mapping Highlights Conservation of Chromosome Synteny across Dragon Lizards (Squamata: Agamidae)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 698-1-12
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exRebecca E. O’Connor, exDarren K. Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Partial Amniote Sex Chromosomal Linkage Homologies Shared on Snake W Sex Chromosomes Support the Ancestral Super-Sex Chromosome Evolution in Amniotes", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 948-948
2019 exSingchat, W., exAreesirisuk, P., exSillapaprayoon, S., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exBaicharoen, S., exSuntrarachun, S., exChanhome, L., exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Siamese cobra (Naja kaouthia) determined using next-generation sequencing", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 577-578
2019 exWorapong Singchat, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exPanupong Tawichasri, exTanapong Tawan, exAorarat Suntronpong, exSiwapech Sillapaprayoon, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSunutcha Suntrarachun, exSudarath Baicharoen, exVeerasak Punyapornwithaya, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Dynamics of telomere length in captive Siamese cobra (Naja kaouthia) related to age and sex", Ecology and Evolution, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2019
2019 exRatchaphol Thongchum, exWorapong Singchat, exNararat Laopichienpong, exPanupong Tawichasri, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exOrnjira Prakhongcheep, exSiwapech Sillapaprayoon, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, exSunutcha Suntrarachun, exLawan Chanhome, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Diversity of PBI-DdeI satellite DNA in snakes correlates with rapid independent evolution and different functional roles", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 15459, ตุลาคม 2019
2019 exKazumi Matsubara, exDenis O’Meally, exStephen D. Sarre, exArthur Georges, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exTariq Ezaz, "ZW Sex Chromosomes in Australian Dragon Lizards (Agamidae) Originated from a Combination of Duplication and Translocation in the Nucleolar Organising Region", Genes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1(861)-11
2019 exJanine E. Deakin, exSally Potter, exRachel O’Neill, exAurora Ruiz-Herrera, exMarcelo B. Cioffi, exMark D.B. Eldridge, exKichi Fukui, exJennifer A. Marshall Graves, exDarren Griffin, exFrank Grutzner, exLuk?? Kratochv?l, exIkuo Miura, exMichail Rovatsos, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exErik Wapstra, exTariq Ezaz, "Chromosomics: Bridging the Gap between Genomes and Chromosomes", Genes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019, หน้า 1(627)-17
2018 exWorapong Singchat, exRebecca E. O’Connor, exPanupong Tawichasri, exAorarat Suntronpong, exSiwapech Sillapaprayoon, exSunutcha Suntrarachun, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exSudarath Baicharoen, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exLawan Chanhome, exDarren Griffin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Chromosome map of the Siamese cobra:did partial synteny of sex chromosomes in the amniote represent “a hypothetical ancestral super-sex chromosome” or random distribution?", BMC Genomics, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018