การศึกษาระยะเวลาและความคงตัวของเชื้อไวรัสทิลาเปียเลคในเนื้อปลานิลแดง

Publish Year International Journal 4
2021 exPattarasuda Rawiwan, exMatepiya Khemthong, exPuntanat Tattiyapong, exDavid Huchzermeyer, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of sample preservation and storage times on the detection of tilapialake virus (TiLV) RNA in tilapia tissues", Aquaculture, ปีที่ 533, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-6
2019 exวรญาณี ธรรมธร, exภัทรสุดา ระวิวรรณ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Minimal risk of tilapia lake virus transmission via frozen tilapia fillets", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 3-9
2019 exPhitchaya Jaemwimol, exKwanrawee Sirikanchana, exPuntanat Tattiyapong, exSkorn Mongkolsuk, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Virucidal effects of common disinfectants against tilapia lakevirus", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 42, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1383-1389
2019 exSoto, E., exYun, S., inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Susceptibility of Tilapia Lake Virus to buffered Povidone-iodine complex and chlorine", Aquaculture, ปีที่ 512, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2019
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, exWorrayanee Thammatorn, "Minimal risk of tilapia lake virus (TiLV) transmission via frozen tilapia fillets", Kasetsart University Veterinary International Conference KUVIC 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย