การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในอาหารทะเลจากตลาดภาคกลางของประเทศไทย